Brnenská muzejní noc

Brněnská muzejní noc pátek 19. 5. 2006
18.00 - 0.30

www.muzejninoc.kultura-brno.cz

Úvodní slovo

Moravská galerie v Brně
Muzeum města Brna
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum romské kultury
Muzeum Brněnska
Mendelovo muzeum
Dům umění města Brna
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Informace pro vozíčkáře

Jízdní řády

V Jihomoravském kraji

Srdečně vás zveme k návštěvě 18 objektů s expozicemi, výstavami i bohatou nabídkou kulturních programů Vstup a doprava na zvláštních linkách MHD zdarma

Nemáte čas chodit po práci na výstavy? Láká vás atmosféra obrazáren či archeologických nálezů a chcete vědět, co se v muzeu děje po setmění? Nebo naopak chodíte na výstavy tak často, že to až příliš zatěžuje váš rozpočet? Existuje řešení - v pátek 19. května se koná druhá společná brněnská Muzejní noc, v rámci níž je až do půl jedné po půlnoci zdarma otevřeno celkem devět výstavních institucí.

Muzejní noc se koná v souvislosti s Mezinárodním dnem muzeí, který připadá na 18. května, a slaví se vždy o nejbližším víkendu. Návštěvníci mohou spatřit nejenom stálé expozice a aktuální výstavy jednotlivých muzeí a galerií, ale také doprovodný program, který úzce charakterizuje tu kterou instituci. Dům umění města Brna je letos plně ponořen do Mozartova výročí, které ovšem pojímá ryze současně - elektronickými variacemi a vystoupením dvojice pražských DJs. Moravská galerie v Brně přivítá cestovatele Erwina Dubského, který se vrátí z cesty kolem světa a jehož příjezd oslaví i japonští bojovníci. Muzeum romské kultury představí tradiční romskou kuchyni. Letos poprvé se do oslav muzejní noci zapojí i knihovna Jiřího Mahena. Na hladkém průběhu nočních procházek za uměním se podílí také Dopravní podnik města Brna, který zdarma vypravuje speciální autobusové linky i do těch nejvzdálenějších muzeí. Hlavní dopravní a informační uzel bude letos na Moravském náměstí.

Filosofie svátku muzeí a galerií je prostá - otevřít brány těchto institucí i návštěvníkům, kteří by jinak nepřišli, a naučit je chodit na umění i za "normálních" okolností. Obliba a úspěšnost muzejní noci je patrná zejména z návštěvnosti - loňské nabídky užít si noční atmosféry muzeí a galerií využilo přes čtyřicet tisíc lidí.

Brněnská muzejní noc se koná pod záštitou Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje a Richarda Svobody, primátora Statutárního města Brna.
Projekt se uskutečňuje za podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Je součástí Festivalu muzejních nocí, pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR, a zároveň zahajuje festival Brno - město uprostřed Evropy … festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří.
Na akci se výrazně podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatně dopravu účastníků, na organizaci spolupracuje Liga za práva vozíčkářů.