Brnenská muzejní noc

Brněnská muzejní noc pátek 19. 5. 2006
18.00 - 0.30

www.muzejninoc.kultura-brno.cz

Úvodní slovo

Moravská galerie v Brně
Muzeum města Brna
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum romské kultury
Muzeum Brněnska
Mendelovo muzeum
Dům umění města Brna
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Informace pro vozíčkáře

Jízdní řády

V Jihomoravském kraji

MENDELOVO MUZEUM - MUZEUM GENETIKY
Augustiniánské opatství na Starém Brně Mendlovo náměstí 1a, Brno

Program muzejní noci přiblíží návštěvníkům další významnou osobnost spjatou se starobrněnským opatstvím - hudebního skladatele Leoše Janáčka.

18.15, 20.00 a 22.00 - vystoupení Graffova kvarteta, které v romantické atmosféře Mendelova refektáře přednese Janáčkovo 1. a 2. kvarteto, doplněné literárními vstupy.

19.00, 21.00 a 23.00 - promítání dokumentu ČT Brno o životě Leoše Janáčka: "K čemu se přiznávám" (režie Petr Hajn).

Po celou noc bude otevřena stálá expozice o Gregoru Mendelovi; návštěvníci si budou moci ověřit své znalosti o něm v soutěžním kvízu o ceny. Prodej suvenýrů.