Brnenská muzejní noc

Brněnská muzejní noc pátek 19. 5. 2006
18.00 - 0.30

www.muzejninoc.kultura-brno.cz

Úvodní slovo

Moravská galerie v Brně
Muzeum města Brna
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum romské kultury
Muzeum Brněnska
Mendelovo muzeum
Dům umění města Brna
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Informace pro vozíčkáře

Jízdní řády

V Jihomoravském kraji

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V BRNĚ

Biskupský dvůr
Muzejní ul. 1-3 (vstup ze Zelného trhu nebo z Kapucínského nám.), Brno

19.00 - Mramorové sály - volná prohlídka výstavy "Pověšené obrazy Vlasty Třešňáka"
19.00 - 1. patro - volná prohlídka expozice Dějiny peněz na Moravě s ukázkou ražby mincí (Petr Soušek)
19.00 - přízemí a 1. patro - volná prohlídka expozice Fauna Moravy s akváriem sladkovodních ryb
21.00 a 22.00 - kaple - prohlídka s odborným výkladem
19.45 - nádvoří - vystoupení brněnské bubenické skupiny TSHJAMM inspirované západoafrickými rytmy

Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8, Brno
18.00 - Dětské muzeum - vernisáž výstavy "To tu ještě nebylo aneb víte či nevíte, k čemu co sloužilo?"
19.00 - prostor před budovou - nástup Brněnského městského střeleckého sboru, salva z ručních zbraní, zahájení muzejní noci v MZM, čestná stráž
19.00 - vstupní hala - prodej Hromčíkovy medoviny Elisa
19.00 - nádvoří - vystoupení big bandu M.R. SWING. Kavárna Air Cafe.
19.00 - Dětské muzeum - programy ve výstavě "To tu ještě nebylo…"
19.00 - 1. patro - volná prohlídka mineralogické expozice Svět nerostů
19.00 - 1. patro - volná prohlídka paleontologické expozice Zaniklý život na Moravě s aktivitami pro mládež i dospělé
19.00 - 2. patro - volná prohlídka archeologických expozice Pravěk Moravy, Velká Morava, Moravská vesnice ve středověku, ukázka výroby pravěkých šperků (Petr Rajnoch)
19.00 - 3. patro - volná prohlídka výstavy "Potěš pámbů, pane Grünbaum!"
19.00 - muzejní prodejna - prodej publikací a suvenýrů

Palác šlechtičen (Etnografický ústav)
Kobližná 1, Brno
19.00 - přízemí - volná prohlídka výstavy "Jehla, příze, pokličky, hračky naší babičky"
19.00 - kaple - volná prohlídka (mimo vystoupení) výstavy "Svátostka - upomínka a talisman"
19.00 - 2. patro - Kafemlejn (instalace studentů scénografie JAMU, volná prohlídka)
19.00 - 2. patro - Efemery (instalace fotografií a objektů Marie Jiráskové,volná prohlídka)
19.15 - nádvoří - cimbálová muzika Petra Míčky s překvapením (dále budou muzikanti hrát dle svých sil a možností)
20.15 - kaple - duchovní mariánské písně v podání komorního sboru studentů FF MU kaMUFFláž
21.15 - 1. patro - Večerníčky I - performace studentů oboru VDN JAMU
22.15 - hala - písně o jídle a pití v podání komorního sboru kaMUFFláž
23.15 - hala - Nočníčky II - performance studentů oboru VDN JAMU